کتابخانه ها در روز درختکاری

اسفند ۱۵, ۱۳۹۵ 0

هر ساله و در تمام کشور های جهان روز درختکاری گرامی داشته می شود. در ایران نیز روز ۱۵ اسفند ماه، به عنوان روز درختکاری […]

سواد محیط زیستی ملی

بهمن ۲۸, ۱۳۹۵ 0

 (لیزنا، باشگاه اطلاعات سبز): متینه معین، دبیر ستون: بیانیه زیر یک بار دیگر توجه مرا به وضعیت تاسف بار آموزشهای محیط زیستی در ایران جلب کرد. […]