کتابداران به عنوان حامیان، مربیان و کارآفرینان توسعه پایدار

کتابداران به عنوان حامیان، مربیان و کارآفرینان توسعه پایدار، عنوان مقاله ای از مجموعه مقالات کتاب کتابدار کارآفرین: مباحثی در پویایی تجارت خصوصی در جهت ارائه خدمات حرفه ای۱ است که در سال ۱۳۹۵ توسط گروهی از مترجمان به ویراستاری خانم مهری ایزدی یگانه و کوشش دکتر عیسی زارعی توسط انتشارات چاپار و اساطیر پارسی منتشر گشته است.

همانطور که از نام کتاب می توان فهمید این کتاب به بیان تجارب کارآفرینی کتابداران در کتابخانه ها می پردازد که یکی از زمینه های کارآفرینی آن نیز حول موضوع کتابخانه های سبز و کتابداران سبز است.

در مقدمه یک این بخش از کتاب که توسط سرکار خانم فاطمه محمد بیگی، دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد همدان ترجمه شده، آمده است:

« این روز ها مفهوم توسعه پایدار به عنوان موضوعی مهم مطرح است. تقاضا برای پژوهشگران و متخصصانی که دانش کافی درباره موضوعات توسعه پایدار دارند در حال افزایش است. همانند دیگر زمینه های موضوعی بین رشته ای دیگر، دانشجویان، محققان و متخصصان توسعه پایدار  با چالش ناهماهنگی های موجود در اطلاعات سازمان نیافته و کمبود دانش مواجه هستند. کتابداران  دارای مهارت های لازم در زمینه انجام پژوهش ها، مهارت های سازمانی و اخلاق همکاری و حرفه ای هستند. آنها تحت تاثیر احساسات شخصی و نیاز های خود و مراجعان قرار می گیرند، کتابداران کارآفرین رهبری خوبی را با ایجاد موقعیتی مناسب در حوزه ی در حال ظهور پژوهش که ترسیم کننده ی توسعه پایدار است، نشان می دهند.

در این بخش به نمونه هایی از کتابدارانی اشاره می شود که مانند رهبران و پیشگامان این حوزه از اصول کارآفرینی اجتماعی برای حل مسائل محیطی و اجتماعی استفاده می کنند. برخی از پشت میز مرجع برای حمایت از کتابخانه ها و سازمان های حامی محیط زیست فراتر رفته و مسائلی مانند حمل و نقل و بهره وری در انرژی را مورد توجه قرار داده اند. برخی دیگر به آموزش جامعه مشغولند و سعی دارند آنها را در تغییر شیوه زندگی و وابستگی کمتر به منابع کمک کنند. برخی افراد با خلق سیستم ها و برنامه هایی که توان کتابداری و تلاش های توسعه پایدار را به صورت منحصر به فرد با هم ترکیب می کنند، ارزش های جدیدی را به سازمان های خود می بخشند . با این وجود مانند کارآفرینان واقعی ، شکل کتابداری و توسعه پایدار از طریق به چالش کشیدن وضع موجود و توصیف شغلی در حال تغییر است.»

در بخش دیگری از این مقاله، ادبیات کتابخانه ای پیرامون توسعه پایدار و نگرانی های محیط زیستی به چهار دسته عمده تقسیم شده است:

  1. توسعه پایدار پژوهش ها و مجموعه ها
  2. شیوه ها و عملکرد کتابخانه سبز
  3. ساختمان های کتابخانه سبز
  4. اندازه گیری و بهبود توسعه پایدار

مقاله مرتبط: نقش خدمات کتابخانه ها در توسعه پایدار

در ادامه این مقاله به مباحثی همچون کتابداران و توسعه پایدار، کتابداران حامی توسعه پایدار، کارآفرینان، مربیان و کتابداران تعبیه شده می پردازد. شاید بتوان اهمیت این مقاله را در آن دانست که ما را با فعالیت های انجام شده توسط کتابداران در جهت توسعه پایدار و کمک به محیط زیست آشنا می سازد، چه پژوهش های انجام شده و چه فعالیت های عملی در جهت محیط زیست.

همچنین در نتیجه گیری پایان این بخش آمده است:

« دستاورد های کتابداران و رهبران توسعه پایدار که در این فصل ذکر شده نه تنها الهام بخش است، بلکه راه های مختلف جنبش توسعه پایدار را از طریق ایجاد فرصت های زیادی برای کتابداران فراهم می کند. کتابدارانی که از این فرصت استفاده می کنند، کارآفرینان واقعی هستند. علاوه بر این، در شرایط اقصادی نامشخص، این کتابداران، فعالانه ارتباط و ارزش سازمانی خود را به نمایش می گذارند. کتابدارانی که جای پای خود را در جنبش توسعه پایدار محکم کرده اند، نشان می دهند که نقش ها و کتابخانه هایشان ارزش افزوده ای را برای سازمان ها و موسساتشان به ارمغان می آورد.»

 

۱-کراتر، مری؛ مری بث­لاک و مری ج. اسکانلون. کتابدار کارآفرین: مباحثی در پویایی تجارت خصوصی در جهت ارائه خدمات حرفه­ای. ترجمه گروه مترجمان، ویراستار مهری ایزدی یگانه، به کوشش عیسی زارعی، تهران: نشر چاپار و اساطیر پارسی، ۱۳۹۵٫

درباره یایمان نریمانی 91مقاله
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*