معرفی کتاب اخلاق زیست محیطی در اسلام

اخلاق زیست محیطی در اسلام/ تالیف فضل الله حسینی، محسن عمیق. تهران: مشعر، ۱۳۸۵

نویسنده در مقدمه کتاب معتقد است که بحران های محیط زیستی جهان امروز ناشی از عدم آگاهی و علم بشر نیست بلکه ریشه در عمل نکردن به اگاهی ها دارد و این در حالی است که عمل نیز نیازمند انگیزه و نیروی محرکه درونی است و این نیروی محرکه همان بنیان های اخلاقی و رویکرد های معرفتی انسان ها است. در نتیجه نویسنده کتاب اخلاق زیست محیطی در اسلام، ریشه مشکلات زیست محیطی جهان را در تصمیمات رهبران کشور های قدرتمند جهان می داند که حاضر به کاهش سود اقتصادی خود در جهت کمک به محیط زیست نیستند.

« به هر صورت صدمات فاجعه آمیز محیط زیست، چون دیگر بحران های مدرنیته نتیجه ولایت نفس اماره و اولویت داشتن ارزش های مادی در میان سیاست مداران، سرمایه داران دنیای مدرن رخ نموده است. چنین نگاهی موجب شده است که توسعه صنعت و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در مسیری، خلاف ظرفیت و امکانات طبیعت و روحیات انسان به پیش رود، که در این راه جسم و جان انسان قربانی شده و نیز سیستم اکولوژی و حیات در روی زمین مورد تهدید قرار گیرد. با توجه به مطالب یاد شده می توان ادعا کرد که بحران های زیست محیطی دنیای امروز ریشه در سقوط و انهدام ارزش های اخلاقی و معرفتی دارد.»

کتاب حاضر در سه فصل تدوین گشته است که فصل اول این کتاب به ارائه تعاریفی در مورد اخلاق، محیط زیست، ارتباط اخلاق اسلامی با محیط زیست، ریشه یابی مشکلات زیست محیطی و راهکار مشکلات زیست محیطی می پردازد.

در فصل دوم کتاب که می توان گفت مهم ترین فصل کتاب نیز به شمار می رود نویسنده به اصول و آموزه های اخلاقی زیست محیطی می  پردازد. در این فصل  شش اصل اخلاق زیست محیطی زیر به طور کامل شرح داده می شوند:

  1. اصلاح گری
  2. مصرف بهینه
  3. بهداشت و پاکیزگی
  4. درختکاری و توسعه سرسبزی طبیعت
  5. حسن رفتار با حیوانات
  6. تعامل زیست محیطی انسان ها با یکدیگر

که با توجه به اهمیت این فصل خلاصه ای از آن را می توانید در مطلب اصول و آموزه های اخلاقی محیط زیستی مشاهده فرمایید.

فصل سوم کتاب نیز به ارائه گزیده هایی از قوانین زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ارائه تعدادی نکته در مورد محیط زیست جهان و آمار هایی در این باره و در نهایت واژه نامه ای از واژه های مهم محیط زیستی می پردازد.

« در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

درباره یایمان نریمانی 91مقاله
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*