معرفی وبسایت کتابخانه های سبز

آبان ۲۳, ۱۳۹۵ 0

آدرس اینترنتی: www.greenlibraries.org اهداف سایت: وب سایت کتابخانه سبز، با هدف مستند کردن و ایجاد پایگاهی اطلاعاتی در مورد کتابخانه‌های سبز و پایداری که در […]