تنوع زیستی

تنوع زیستی چیست؟

تنوع زیستی به مجموعه ای از ذخایر ژنی موجود در یک گونه و یا یک اکوسیستم اطلاق می شود که حاصل صد ها ملیون سال تاریخ تکامل است. روند تکمیل و تکامل گونه های جدید و نیز انقراض گونه هایی که توان سازگاری با تغییرات شرایط محیطی را نداشته اند، بیش از چند ملیارد سال به طول انجامیده تا به شکل کنونی درآمده است.

ارزش تنوع زیستی:

اصولا تنوع شاعلوده اصلی ثبات و پایداری است. موجودات در داخل اکوسیستم ها در شبکه پیچیده ای از حیات بر هم اثر متقابل دارند، همچنین بر محیط و محیط نیز برآنها دارای اثر متقابل می باشد که این باعث چرخه مواد و انرژی در داخل اکوسیستم می شود. هر موجود تنها قادر است سهم مشخصی را دریافت نماید و در صورت تعرض با کنترل شدید از طرف سایر اجزای اکوسیستم مواجه خواهد شد. هر نوع تداخل باعث بر هم خوردن این رابطه ظریف زیستی خواهد شد.

کارکرد ها و ارزش های تنوع زیستی:

  1. تامین غذا
  2. تامین معاش
  3. کاربرد های پزشکی
  4. تجارت و صنعت
  5. کاربرد کشاورزی
  6. سایر کاربرد ها و ارزش ها

نتیجه:

روند تکمیل و تکامل گونه ها جدید و نیز انقراض گونه هایی که توان سازگاری با تغییرات شرایط محیطی را نداشته اند بیش از چند میلیارد سال به طول انجامید تا سرانجام تنوع زیستی که امروز شاهد آن هستیم بر روی کره زمین به وجود آمد. تنوع زیستی مجموعه ای از همه موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و آغازیان است. تنوعی که ما امروزه می بینیم شبکه در هم تنیده حیات است که میوه چند میلیارد سال تکامل می باشد و ما جزئی لاینفک از آن هستیم که کاملا به آن وابسته ایم. تنوع زیستی بخشی حساس از سرمایه طبیعی است که خوراک، پوشاک، مسکن و بسیاری از داشته های ما از این سرمایه تامین می شود. در حقیقت نوعی بیمه طبیعی در برابر حوادث بد و ناگوار و شرایط متغیر و پیش بینی نشده محیطی است، با این وجود کاری که ما با آن می کنیم به گفته یکی از دانشمندان علوم زیستی « سوزاندن شاهکار های هنری دوره رنسانس برای پختن غذا» است.

زمین به عنوان خاستگاه انسان و سایر موجودات زنده با دانش کنونی تنها سیاره ای است که حیات در آن جریان دارد، شاید به همین خاطر است که در آغاز هزاره سوم دانشمندان دنیا هم صدا با صاحب نظران علوم طبیعی به این نتیجه رسیده اند که باید از زمین پاسداری کرد. آگاهان علوم زیستی، تنوع زیستی را پایه و اساس حیات در زمین می دانند. متاسفانه اهمیت و نقش تنوع زیستی در گذشته طبق عادت و ناآگاهانه یا نا آگاهانه و از روی عمد نادیده گرفته شده است.

منشا تنوع زیستی تکامل است، زمانی که ما یک گونه را از بین می بریم، در واقع محصول میلیون ها سال زمان و صرف انرژی که منجر به تکامل آن گونه شده است را از بین برده ایم. انقراض یک گونه سفری بی بازگشت است و همه تلاش ها و ثروت های جهان برای بازگرداندنش بی ثمر خواهد بود.

 

مطلب فوق قسمتی از مقاله ای تحت عنوان تنوع زیستی بود که توسط مهرداد شهبازی، کارشناس ارشد ژنتیک نوشته شده است و در وب سایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. برای مطالعه فایل کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست

 

درباره یایمان نریمانی 91مقاله
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*