معرفی کتاب جامعه شناسی محیط زیست

جامعه شناسی محیط زیست/ مولفان شهروز فروتن کیا، عبدالرضا نواح

تهران: انتشارات جامعه شناسان، ۱۳۹۵

موضوع: سیاست محیط زیست– جنبه های اجتماعی

در مقدمه این کتاب که توسط انتشارات جامعه شناسان در اردیبهشت ۱۳۹۵ منتشر شده است، آمده است:

جامعه شناسی محیط زیست عمدتا به بررسی علمی رابطه جامعه مدرن با بحرانها و مسائل محیط زیست می پردازد و به عنوان شاخه ای از جامعه شناسی به بررسی اشکال مختلف تعامل میان جامعه انسانی و محیط زیست پرداخته و در این میان بیشتر بر ابعاد اجتماعی پیرامون محیط های طبیعی و بشرساخته متمرکز است. با افزایش نقش محیط زیست در زندگی اجتماعی و ضرورت شناخت علمی ابعاد گوناگون ارتباط جامعه و محیط زیست، جامعه شناسی محیط زیست به سرعت به یک عنوان درسی تبدیل شد و اکنون بیش از سه دهه است که درس جامعه شناسی محیط زیست در مراکز آموزش عالی دانشگاههای جهان تدریس می شود و دانشجویان رشته های مختلف علوم اجتماعی در همان دوره لیسانس با اصول و مبانی جامعه شناسی محیط زیست آشنا می شوند.

 

این کتاب اولین کتاب تالیفی جامعه شناسی محیط زیست در ایران است و روند شکل گیری و پیدایش حوزه جامعه شناسی محیط زیست، نظریات گوناگون و نیز موضوعات تخصصی آنرا در پنج فصل معرفی و بررسی می کند.

✔️فصل اول: خاستگاه جامعه شناسی محیط زیست
✔️فصل دوم: محیط زیست و نظریه اجتماعی
✔️فصل سوم: جنبش های زیست محیطی
✔️فصل چهارم: رفتار زیست محیطی
✔️فصل پنجم: گفتمانهای توسعه، پساتوسعه و محیط زیست

منبع: خبرگزاری مهر و اپک کتابخانه ملی

درباره یایمان نریمانی 91مقاله
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*