معرفی مقاله طراحی کتابخانه مرکزی شهر سبزوار با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

مصرف انرژی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است و از سویی دیگر انرژی یکی از مهم ترین عوامل توسعه به شمار می رود. با توجه به مفهوم توسعه پایدار که به استفاده از منابع با در نظرگرفتن نیاز های نسل های آینده اشاره دارد، بهتر است تا انرژی نیز مانند بسیاری از منابع دیگر به صورت بهینه مصرف گردد. ساختمان ها از جمله مهم ترین مصرف کننده های انرژی هستند.

مقاله حاضر ضمن پرداختن به اهمیت مصرف انرژی ساختمان های کتابخانه و معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان برای کاهش مصرف انرژی، با مطالعه بر روی ساختمان کتابخانه مرکزی سبزوار، راهکارهای مدیریتی و اجرایی در جهت کاهش مصرف ساختمان این کتابخانه ارائه می دهد.

چکیده:

محدودیت منابع انرژی و افزایش روزافزون مصرف آب از یک سو و مصرف بی رویه انرژی توسط جوامع مختلف از سوی دیگر، علاوه بر آلودگی محیط زیست و هدر دادن سرمایه های ملی زندگی آینده انسان ها را با مخاطره مواجه ساخته است. تجربه نشان می دهد که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشورها به عنوان پیش شرط های اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی، به عوامل مختلفی از جمله انرژی، استفاده بهینه از منابع انرژی نیازمند است. با توجه به نیاز و اهمیت موضوع در جهت تحقق زمینه ذکر گردیده، لازم در آینده فعالیت ها و تحقیقات با شتاب و گستردگی افزون تری دنبال گردد. لذا با توجه به اینکه بخش ساختمان کتابخانه ها یکی از بخش های اصلی مصرف کننده انرژی است و با عنایت به مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان های کتابخانه ای، مطالعه جهت طراحی به منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمان کتابخانه مرکزی با نمودار سبزوار انجام پذیرفت.

منبع:

همائی, رضا؛ حمیدرضا شعاعی و هادی سلطانی فرد، ۱۳۹۴، طراحی کتابخانه مرکزی شهر سبزوار با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان، دانشگاه تهران،https://www.civilica.com/Paper-RCEAUD01-RCEAUD01_232.html

درباره یایمان نریمانی 91مقاله
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*