معرفی ده سایت مرتبط با موضوع تغییرات آب و هوا

معرفی ده سایت مرتبط با موضوع  تغییرات آب و هوا:

۱- سایت برنامه محیط زیست سازمان ملل/ یونپ UNEP

www.unep.org

این سایت حاوی مطالب مختلف مرتبط با موضوعات محیط زیست از جمله تغییرات آب و هوا می باشد و شامل بخشهای مختلفی از جمله: اخبار، سمینارها، فیلم و تصاویر و … است و امکان جستجو موضوعی نیز در این سایت وجود دارد.


۲- سایت کنوانسیون تغییرات آب و UNFCCC

www.unfccc.int

این سایت ارگان بین‌المللی کنوانسیون تغییر آب و هوا می‌باشد که چهار چوب سیاستهای کلی را برای کنترل پدیده تغییر آب و هوا ارائه می‌نماید. کاربرانمی توانند در این سایت گزارشها و نتایج کنفرانس اعضاء(COP)، برنامه‌های آتی اینارگان، اخبار و نیز گزارش های ملی تغییر آب و هوای کشورهای جهان را مشاهده کنند.

۳-  سایت صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست GEF

www.gefweb.org 

صندوق تسهیلات جهانی محیط‌ زیست به منظور پیش برد همکاریهای بین‌المللی برای مقابله با تخریب تنوع‌زیستی، تغییر آب و هوا، آلودگی آبهای بین‌المللی و تخریب لایه‌ازن تاسیس ‌شده‌است. در سایت این موسسه بخشهای مختلف در ارتباط با موضوعات محیط زیستی از جمله تغییرات آب و هوا وجود دارد که با ورود به بخش تغییر آب و هوا موضوعاتی نظیر کاهش انتشار، انطباق، صندوق های ویژه کمک به موضوعات تغییرات آب و هوا و گزارشات مختلف در این زمینه ها قابل دسترسی هستند. همچنین در این سایت فایل های صوتی و تصویری مرتبط قابل دریافت می باشند.

 ۴- سایت میزگرد بین الدول تغییر آب و هواIPCC

www.ipcc.ch

 IPCC یکی از ارگانهای فعالدر تشکیل کمیته مذاکره بین‌المللی برای تدوین چهارچوب ضوابط سازمان ‌ملل پیرامونتغییر آب و هواو پروتکل کیوتو بوده است. در این سایت جلسات و اسناد مربوط به این آنها که در ارتباط با تغییر آب و هوا تشکیل می گردد همچنین متن گزارشات ارزیابی IPCC، سخنرانیها و گزارشاتی که توسط  رسانه های گروهی مرتبط با تغییرات آب و هوا قابل دسترسی می باشد.


۵- سایت موسسه صلح سبز جهانی Greenpeace

www.greenpeace.org

در این سایت نیز مطالب مختلف محیط زیستی در جهان به خصوص بصورت صوتی و تصویری موجود است. بخش جستجو برای پیدا کردن مطالب و فایلهای مرتبط با موضوع تغییر آب و هوا در این سایت وجود دارد.

   ۶-  سایت سازمان جهانی هواشناسی WMO

www.wmo.ch 

در این سایت به فعالیتها و اهداف سازمان جهانی هواشناسی که شامل ایمن‌سازی زندگی انسانها، توسعه اقتصادی-اجتماعی ملل و محافظت از محیط‌ زیست، تسهیل همکاریهای بین‌المللی بوسیله راه‌اندازی شبکه جهانی پایگاههایتحقیقاتی هواشناسی و آب‌شناسی و تبادل سریع اطلاعات هواشناسی، استانداردسازی،مشاهدات هواشناسی و هماهنگ‌کردن آمار و تحقیقات منتشره می‌باشد، پرداخته شده است. در این سایت بخشهای متنوع شامل اخبار، سمینارها، گزارشات، تحقیقات هواشناسی، پیش بینی های و مخاطرات آتی و … قابل دسترسی می باشد.


۷-  سایت برنامه عمران ملل متحد UNDP

www.undp.org

برنامه عمران ملل متحد، نهادیاست که برای توسعه فن آوری و شکوفایی اقتصاد کشورها تاسیس‌شده‌است. سالیانه طرح هایمختلفی در کشورهای در حال توسعه با حمایت مالی تسهیلات جهانی محیط ‌زیست و زیر نظربرنامه عمران ملل متحد برای حصول به توسعه‌پایدار اجرا می شود. لازم به ذکر است که UNFCCC و  IPCC  زیر مجموعه این نهاد و UNEP می‌باشند. در سایت برنامه عمران ملل متحد نیز مطالب مرتبط با تغییرات آب و هوا موجود است.


۸-  سایت انستیتو آب و هوا

www.climate.org 

انستیتو آب و هوا همانندپلی مابین سیاستگذاران و دانشمندان جهان است و با هدف ارائه کاملترین اطلاعات درزمینه تغییر آب و هوا بنیانگذاری شده است. این انستیتو توانسته‌است با مطلع ساختنتصمیم گیران کلیدی و با افزایش آگاهی جهانی درباره پدیده تغییر آب و هوا و ارائهراهکارهای عملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در بین متخصصین امرپیدا کند. این انجمن سالیانه کنفرانسها و گردهمایی‌های مختلفی در کشورهایتوسعه‌یافته و ۳۰ کشور در حال توسعه برگزار می‌کند. در سایت این انستیتو اخبار، عناوین مختلف مرتبط با تغییرات آب و هوا، برنامه های برگزار شده و آتی در زمینه تغییرات آب وهوا در سطح جهان قابل دسترسی هستند.

 ۹- آژانس بین المللی انرژی

www.iea.org

آژانس بین‌المللی انرژی که مقرآن در پاریس است، از ۲۶ کشور عضو تشکیل‌شده‌است. اعضای این آژانس خصوصی توافق کردهاند که اطلاعات مربوط به انرژی را جهت هماهنگی سیاستگذاری های انرژی و همکاریهایآتی، در اختیار سایر اعضاء قراردهند. تشویق سیاست های استفاده معقول از انرژی درمقیاس جهانی از طریق همکاری با کشورهای غیر عضو و سازمانهای بین‌المللی و صنعتی،تقویت ذخایر انرژی جهانی به کمک توسعه منابع جدید تأمین انرژی، افزایش بهره وری انرژی و کمک به تکمیل سیاستهای استفاده از انرژی و حفاظت زیست‌محیطی از جمله اهدافاین سازمان می‌باشد. امروزه دبیرخانه این آژانس یکی از مراجع جامع در زمینه اطلاعاتآماری انرژی در سطح جهان شده‌است. این آژانس یکی از رهبران تلاش جهانی برای مبارزهبا تغییر آب و هوا می‌باشد و در سایت این موسسه عناوین مختلفی در این ارتباط قابل دسترسی است.

۱۰سایت شبکه اقدام آب و هوا

www.climatenetwork.org 

شبکهCAN  یک شبکه جهانی استکه این شبکه برای پیشبرد اقدامات دولت و مردم درجهت محدودکردن تغییر آب و هوا و پایداری محیط‌ زیست فعالیت می‌کند. اعضای CAN براینیل به این اهداف اطلاعات خود  را با ۷ مرکز هماهنگی در دنیا مثل آفریقا، اروپایمرکزی و شرقی، آمریکای‌لاتین، آمریکای‌شمالی، آسیای‌جنوبی و جنوب‌شرقی مبادله ‌می‌کنند. حمایت از جو، زمین و ایجاد توسعه‌پایدار و عادلانه در سراسر جهاناز اهداف CAN می‌باشد.

سایت این شبکه از بخشهای مختلف در خصوص برنامه های مرتبط با تغییرات آب و هوا که در حال اجرا می باشند، اخبار، خبرنامه، و بخش رسانه های گروهی تشکیل شده است.

منبع: لیزنا

درباره یایمان نریمانی 91مقاله
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*